ADAT ENDHOG-ENDHOGAN

Adat endhog-endhogan anane mung ring Banyuwangi, yaiku pas ulan Mulud. Adat iki wis dadi kebiayasaane wong Banyuwangi kanggo ngengeti lan ngeramekaken dina kelairane Nabi Muhammad. Angger kampung ring Banyuwangi utamane kampung-kampung Using nggelar adat iki. Ring adat iki dianakaken arak-arakan kembang endhog keliling kampung kang dipungkasi ambi serakalan ring masjid. Kerana adat iki apik lan ndhemenaken, saiki adat endhog-endhogan sing mung ning kampung-kampung Using baen naming wis nyebar nyang kampung-kampung Jawa Banyuwangi kidul. Continue reading

Posted in Adat | Leave a comment

BARONG BANYUWANGI

Kadhung ring Banyuwangi ana kesenian Barong, ya sing mohal.  Wong Banyuwangi iku seru dhemene nyang kesenian. Paran maning kesenian kaya Barong. Wujude bain apik masiya setengah medeni. Matane mendelik mencorong, rambute jibros, cangkeme merongos, siyunge nyocok, jenggot lan berengose nyerodok, kupinge mangklang, seriwi ndhaplang. Ring ndhuwur endhase ana makuthane. Kelire maneka warna. Ana abang, kuning, ijo, lan sepiturute kelir kang barak. Sing dijugedaken bain medeni, paran maning kadhung dijugedaken. Aju jugedane jimprak-jimprak kaya arep nguber. Pokoke lare cilik sawanen kadhung buru weruh. Continue reading

Posted in Kesenian | Leave a comment

ADAT SEBLANG

Adat seblang ring Banyuwangi ana loro, yaiku Seblang Olehsari lan Seblang Bakungan. Diarani Seblang Olehsari polane dianakaken ring Desa Olehsari Kecamatan Glagah lan diarani Seblang Bakungan polane dianakaken ring Desa Bakungan Kecamatan Giri.

Karo-karone tujuane padha yaiku kanggo selametan desa makene sing ana balak belahi teka Gusti Pengeran, desa tentrem adem ayem sing kurang sandhang pangan. Continue reading

Posted in Adat | Leave a comment

ADAT PETHIK LAUT

Dadi wong Banyuwangi kudu akeh sukure nyang Gusti Pengeran. Kerana Pengeran wis ndadekaken Banyuwangi sing kurang paran-paran. Sawah gemelar sak weran-weran, subur nguripi tetanduran para tani. Segara gemelendheng jeru ngingu iwak kang sing entek-entek dikuras para nelayan. Pokoke sing kira kaeloman sapa bain wong kang urip ring Banyuwangi.

Kanggo wujud sukur nyang Gusti Pengeran iku para nelayan ring Banyuwangi nganakaken upacara adat kang diarani “Pethik Laut”. Kabeh kampung nelayan umume nganakaken adat iki. Sakat teka pesisir Pancer, Lampon, Gerajagan, Muncar, Bomo, Blimbingsari, Pakem sampek Bulusan. Pethik laut dianakaken ring ulan Sura. Tujuane kabeh padha yaiku muji sukur lan njaluk selamet nyang Gusti Pengeran, supaya asile laut dina mburi tambah akeh lan sing ana balak belai. Continue reading

Posted in Adat | Leave a comment

ASAL-USULE WATU DHODHOL

Kanggo keperluane VOC, Residen Schophoff uleh perintah teka atasane supaya ring Banyuwangi dibangun lurung hang keneng diliwati kendharaan sampek gadug nong Surabaya. Mula Residen Schophoff perentah nong Bupati Mas Alit supaya ngurak-urak rakyate kanggo ngersaya. Penjaluk iku dituruti. Rakyat Banyuwangi, tuwek enom, lanang wadon padha gemerudug ngersaya gawe lurung sakat teka kulone pendhapa ngaloraken. Continue reading

Posted in Legenda | 2 Comments

Gandrung Kawitane Alat Perjuangan

Asal-usul Gandrung

Kesenian gandrung lair bareng ambi dibabade Alas Tirtoarum (Banyuwangi) kanggo mbangun kutha anyar gantine kutha Ulupampang (Muncar). Kang merentah babad alas iku Mas Alit, bupati Banyuwangi kang kawitan. John Scholte, penulis asal negara Londo nyeritakaken asal-usule gandrung gedigi:
Kesenian gandrung iku bengen kang njuged lare lanang lancing, keliling nyang kampung-kampung diiringi panjak kang nabuh kendhang lan terbang. Wong-wong kang nanggap aju nguweni upah rupa beras kang digawa nganggo kantong. (Gandroeng van Banyuwangi 1926)
Paran kang ditulis John Scholte iku padha ambi dongengane para sepuh Banyuwangi kang diular-ular turun-tenurun, yaiku gandrung iku kawitane gandrung lanang kang ditabuhi nganggo kendhang lan terbang. Rombangan mau saban dina keliling nekani endi-endi panggonan kang magih ana sisane wong Blambangan sak marine Perang Puputan Bayu. Kerana Perang Bayu, wong Blambangan kari mung enem ewu jiwa kang kahanane ngenes seru melasaken; yaiku wong-wong tuwek kang sing duwe daya, wong wadon ditinggal mati lakine, lare-lare cilik kang keleleran kerana wong tuweke ninggal utawa ilang merga perang. Continue reading

Posted in Kesenian | 1 Comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment